بوسترپمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتشنشانی

انواع تابلو برق بوستر پمپ دور ثابت و دور متغیر ( آبرسانی ، آتشنشانی ) و دیزل پمپ مطابق سفارش ، با 20سال تجربه در زمینه بوستر پمپ.
تلفن تماس: 5-66735534
( ساخت تابلو برق بوستر پمپ booster pump )